ทำไมต้องซื้อถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (CordyThai)

healthycordyceps_story_dr-monchan-mekthon
"ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย" ที่หนึ่งในใจคนไทย งานวิจัยโดย ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐาน

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทยนั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ทะเบียนเลขที่ 10-1-08258-5-0004 (ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยตำรับบำรุงท่านชาย) และ ทะเบียนเลขที่ 10-1-08258-5-0006 (ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยตำรับบำรุงท่านสุภาพสตรี) ซึ่งผลิตโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด โดยถั่งเช่าที่ถูกนำมาผลิตนั้นเป็นถั่งเช่าสายพันธุ์ดีที่ได้รับการคัดเลือกโดย ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราปราบแมลงต่างๆ

ซึ่งถั่งเช่านั้นก็คือเชื้อราที่กินแมลงนั่นเอง ดังนั้นถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ 100% ว่าเป็น ถั่งเช่า ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนอย่างแน่นอน ภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย DNA ตรงกับถั่งเช่าในธรรมชาติ 99.99%

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยได้ผ่านการตรวจ DNA เป็นการยืนยันได้ว่าเป็นถั่งเช่าทิเบตแท้เพราะมีผลที่ตรงกับถั่งเช่าในธรรมชาติถึง 99% ซึ่งทำการสกัด DNA โดยทีมงานวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ และ ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท MACROGEN สาขาประเทศเกาหลี

healthycordyceps_story_cordy-dna
ผลการตรวจวิเคราะห์ DNA ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยเทียบกับถั่งเช่าทิเบตตามธรรมชาติ
healthycordyceps_story_cordy-dna-2
กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ DNA ถั่งเช่าโดยบริษัท MACROGEN ประเทศเกาหลี

การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์เพื่อควบคุมคุณภาพโดยเครื่อง HPLC

healthycordyceps_story_hplc
กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในแต่ละ LOT การผลิต

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทยผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ได้จะผ่านการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ ได้แก่ Adenosine และ Cordycepin มีการตรวจสอบวิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยมีมาตรฐานคงที่ใช้แล้วเห็นผลจริง

HPLC
เครื่อง HPLC สำหรับการตรวจวิเคราะะห์สารสำคัญในถั่งเช่า

ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่งเช่าที่วิจัยมาเป็นเวลานานโดย ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ทำให้ท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพทุก LOT การผลิต

healthycordyceps_story_chromatogram
(โครมาโตแกรม) แสดงการทดสอบเสถียรภาพถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยที่เก็บไว้ 2 ปี

กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงสารออกฤทธิ์ของถั่งเช่าซึ่งผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 โปรดสังเกต (เบื้องต้น) ที่แกนตั้งแสดงค่าการดูดกลืนแสงในระดับที่ยังสูงอยู่ เป็นการยืนยันว่ามีปริมาณสาร Adenosine และ Cordycepin สูงมาก

 ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยผ่านการควบคุมคุณภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และ ปลอดภัยจากโลหะหนัก 

ถั่งเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอนุสิทธิบัตรภายในห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมคุณภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และ ปลอดภัยจากโลหะหนัก นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมม่า (Gamma ray) เพื่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่อาจส่งผลร้ายได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100%