พักผ่อนไม่พอจะเป็นอย่างไร ?

พักผ่อนไม่พอจะเป็นอย่างไร

พักผ่อนไม่พอจะเป็นอย่างไร

การพักผ่อนไม่เพียงพอ

ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  ดังนี้

  • เวลาทำงานคุณมีอาการง่วงหรือซึมตลอดวัน

  • อารมณ์แกว่งโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน

  • หลับภายใน 5 นาทีหลังจากนอน

  • บางคนอาจจะหลับขณะตื่นโดยที่ไม่รู้ตัว

ทั้งหมดเป็นการแสดงว่าคุณนอนไม่พอคุณต้องเพิ่มเวลานอนหรือเพิ่มคุณภาพของการนอน

คนเราต้องการนอนที่เหมาะสม ความต้องการการนอนไม่เท่ากันในแต่ละคนขึ้นกับอายุ ทารกต้องการนอนวันละ 16 ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ 9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ 7-8 ชั่วโมง แต่คนบางคนก็อาจจะต้องการ นอนน้อย เหลือเพียงวันละ 5 ชั่วโมง หาก นอนไม่พอ ร่างกายต้องการการนอนเพิ่มในวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการนอนหลับพักผ่อนนั้นสำคัญต่อร่างกายเรามากค่ะ